A forgalmiköltség-alapú könyvelés

A forgalmiköltség-alapú könyvelés

Az éves jelentések leadásának május végi határideje körül szerencsére sosem teszi fel az online könyvelő azt a kérdést a vállalkozónak, hogy szeretne-e forgalmiköltség-alapú eredménykimutatást készíteni, ugyanis ennek szerepelnie kell a számviteli szabályzatban. Ebben a cikkben azért nézzük át, mit is jelent ez a fajta könyvelés. Ez a forma nettó szemléletű, míg a másik fajta, az összköltség alapú bruttó. A nettó szemlélet azt jelenti, hogy itt a vizsgált időszak értékesítési bevételeit állítjuk szembe a termékek és szolgáltatások bekerülési költségeivel, ráfordításaival, attól nem függően, hogy az előállítás ezen költségei mely időszakban merültek fel. Az üzemi, más néven üzleti eredmény megállapításának a módja tehát az, hogy az összes tárgyévi kibocsátásból a könyvelő kivonja az értékesítéshez tartozó ráfordításokat. Ezzel a hangsúlyt arra helyezi, hogy az értékesítéshez, más néven kibocsátáshoz milyen költségek kapcsolódtak a tárgyévben, vagy akár azt megelőzően is. Ezeket viszont a könyvelés közvetlen és közvetett költségek szerint csoportosítja. Mire jó ez a fajta eredménykimutatás? Azok a vállalkozások szoktak élni vele, melyek fontosnak tartják a jövedelmezőségük elemzését. Ilyen módon a számvitel általában elvont adatait a gyakorlatban is fel tudják használni a vezetői döntések előkészítésében. Mikor fontos ez? Ha jellemzően gyártással foglalkoznak, vagy termelésük sokrétű, és az egyes résztevékenységek jelentősen különböznek egymástól. Ha bonyolult szervezettel rendelkeznek (nemcsak egy székhely van, Tatabánya, hanem további telephelyek, Tata, Budapest, stb.). Akkor is, ha jelentős készleteket halmoznak fel időről időre.